virtuella servrar

Virtuella servrar och hur fungerar det?

I takt med att onlinenärvaro blir mer och mer viktigt har virtuella servrar blivit ett måste för moderna datacenter och hostingföretag. Att själv äga traditionella fysiska servrar innebär underhåll för att kunna hantera dagens och framtidens arbetsbelastningar. Men med virtuella servrar är det hostingföretagets ansvar att se till att hårdvaran bakom är tillräcklig. Du kan spara på kostnader och optimera dina resurser. Att investera i en virtuell server kan ge er flera olika fördelar.

Vad är en virtuell server?

En virtuell server är en isolerad server som kör på en fysisk server. Det kan köras flera virtuella servrar på en fysisk server och de har ett eget operativsystem skilt från den fysiska servern. Du kan använda en virtuell server för att tillexempel hosta din hemsida eller applikation. Det finns generellt tre sätt att hosta sin hemsida eller applikation, på ett webbhotell, en virtuell server eller en dedikerad server.

Servern för ett webbhotell är gemensam för flera andra webbhotell. RAM, diskutrymme och andra resurser är gemensamma för servern. Tillskillnad från dedikerade servrar där alla resurser endast är dedikerade till din hemsida eller applikation.

En virtuell server kan man säga är ett mellanting mellan webbhotell och dedikerad server. Den virtuella servern är separerad då den har ett eget operativsystem, men är fortfarande beroende av den underliggande servern och kan komma att påverkas av andra virtuella servrar som kan finnas på den underliggande servern. Dock är det hostingleverantörens uppgift att se till att den underliggande infrastrukturen inte överbelastas.

Hur fungerar virtuell servertjänst?

En virtuell server framtas med hjälp av en hypervisor, en typ av virtualiseringsprogramvara. Hypervisorn fungerar som ett mellanlager mellan den virtuella delen och den fysisk hårdvaran. Varje virtuell server kör sitt separata operativsystem (som Linux och Windows).

Hypervisorn isolerar varje server på den fysiska underliggande servern. Resurser hanteras och tilldelas till respektive virtuell server och ”tas” ifrån den fysiska underliggande servern.

Hur kan Wopsa hjälpa dig med servervirtualisering?

Om du vill abonnera på virtuella servrar, i olika ”former”, kan Wopsa hjälpa dig på olika sätt-

Virtualisering i Wopsas datacenter – Traditionella virtuella servrar abonneras hos Wopsa och dess datacenters. Allt från datacentret ner till hypervisornivå hanteras och supportas av Wopsa. Ni behöver endast ägna er tid till er hemsida eller applikation.

Virtualisering ute hos kund – Wopsa kan förlänga sina datacenter ut till kund. Det innebär alltså att Wopsa placerar relevant utrustning ute hos kund och virtualiserar åt kund ute på plats. Samma åtagande gäller från Wopsas sida som om de vore i våra egna datacentraler.Wopsa supporterar på hypervisor nivå och ni behöver endast ägna er tid till er hemsida eller applikation

Hybridvirtualisering – Wopsa kan både förlänga sina datacenter till kund, samtidigt som kund har vissa delar i Wopsas datacentraler. Wopsa kan även förlänga sina datacenter till andra datacenter. En så kallad hybrid lösning. Detta innebär att ni kan ha en och samma miljö trots att ni har virtuella servrar på olika fysiska platser

Migrering – Har ni virtuella servrar hos annan hostingleverantör och vill att Wopsa skall hantera era virtuella servrar? Wopsa hjälper till med migrering och konvertering av befintliga virtuella servrar till våra egna datacentraler.

Kontakta oss för att få en kostnadsfri offert på den miljö ni önskar driftsätta.