Omstart av web01 (Planerad)
  • Prioritet - Låg
  • Gällande Server - Web01
  • Planerad omstart idag kl 13:00 på servern web01

    Beräknad nertid 5-10 min

    Update: Server uppe igen

  • Datum - 2020-09-01 13:00 - 2020-09-01 13:10
  • Senast Uppdaterad - 2020-09-01 13:14

Server Status

Tabellen under visar status på våra delade hosting servrar.

Server HTTP FTP POP3 PHP Info Serverbelastning Upptid
Borg PHP Info
Human PHP Info
Klingon PHP Info
Q PHP Info
Vulcan PHP Info
Web01 PHP Info
Web02 PHP Info
Web03 PHP Info
Web04 PHP Info
Web05-new PHP Info
Web06-new PHP Info
Web07-new PHP Info