Det förekommer inga Öppen Nätverksstörningar för närvarande

Server Status

Tabellen under visar status på våra delade hosting servrar.

Server HTTP FTP POP3 Serverbelastning Upptid
Borg
Vulcan
Web01
Web02
Web03
Web04
Web05-new
Web06-new
Web07-new
Web08-new
Web09-new