Det förekommer inga Öppen Nätverksstörningar för närvarande

Server Status

Tabellen under visar status på våra delade hosting servrar.

Server HTTP FTP POP3 Serverbelastning Upptid
Borg
Klingon
Q
Vulcan
Web01
Web02
Web03
Web04
Web05-new
Web06-new
Web07-new