Driftinfo - Status Sidan är felaktig (Felsökning)
  • Prioritet - Låg
  • Serverstatus / driftinformation nedan är felaktig och håller på att rättas till.

    Servrarna som inte visar någon information är alltså INTE nere utan det är vårt kontroll script som visar fel.


  • Datum - 2019-11-27 15:39
  • Senast Uppdaterad - 2019-11-27 15:43

Server Status

Tabellen under visar status på våra delade hosting servrar.

Server HTTP FTP POP3 PHP Info Serverbelastning Upptid
Web02-New PHP Info
Web03-New PHP Info
Web04-new PHP Info
Web05-new PHP Info