Driftinfo - Status Sidan är felaktig (расследуется)
  • Приоритет - низкий
  • Serverstatus / driftinformation nedan är felaktig och håller på att rättas till.

    Servrarna som inte visar någon information är alltså INTE nere utan det är vårt kontroll script som visar fel.


  • Дата - 2019-11-27 15:39
  • Обновлено - 2019-11-27 15:43

Статус сервера

Ниже показан статус наших серверов (и проблемы, если таковые есть).

Сервер HTTP FTP POP3 PHP Info Нагрузка Без перебоев
Web02-New PHP Info
Web03-New PHP Info
Web04-new PHP Info
Web05-new PHP Info