Driftinfo - Status Sidan är felaktig (Em Investigação)
  • Prioridade - Baixa
  • Serverstatus / driftinformation nedan är felaktig och håller på att rättas till.

    Servrarna som inte visar någon information är alltså INTE nere utan det är vårt kontroll script som visar fel.


  • Data - 2019-11-27 15:39
  • Última Actualização - 2019-11-27 15:43

Estados dos Servidores

Poderá encontrar em baixo o estado geral dos servidores em tempo real, onde poderá verificar se existe algum problema conhecido.

Servidor HTTP FTP POP3 Informação do PHP Carga do Servidor Uptime
Web02-New Informação do PHP
Web03-New Informação do PHP
Web04-new Informação do PHP
Web05-new Informação do PHP