Minneskappsel i server larmar om fel (Em Andamento)
  • Prioridade - Alto
  • Afetando Servidor - Web05-new
  • Minneskapsel i server larmar att den uppnått maxgränsen för fel.

    Minneskapsel behöver bytas ut mot en ny, servern kommer att stängas ner en kort stund för att vi ska kunna byta minneskapseln i server.

    Beräknad nertid 10-15min

  • Data - 2018-12-06 09:45 - 2018-12-06 10:00
  • Última Atualização - 2018-12-06 09:15

Status do Servidor

Abaixo está uma lista em tempo real do status de nossos servidores, onde você pode verificar se há algum problema.

Servidor HTTP FTP POP3 Informação do PHP Carga do Servidor Uptime
Borg Informação do PHP
Human Informação do PHP
Klingon Informação do PHP
Q Informação do PHP
Vulcan Informação do PHP
Web01 Informação do PHP
Web02-New Informação do PHP
Web03-New Informação do PHP
Web04-new Informação do PHP
Web05 Informação do PHP
Web05-new Informação do PHP
Web06 Informação do PHP
Web07 Informação do PHP
Web08 Informação do PHP
Web10 Informação do PHP
Web12 Informação do PHP
Web14 Informação do PHP
Web15 Informação do PHP
Web16 Informação do PHP
Web17 Informação do PHP
Web18 Informação do PHP
Web19 Informação do PHP
Web20 Informação do PHP
Web21 Informação do PHP
Web22 Informação do PHP
Web23 Informação do PHP
Web24 Informação do PHP