Driftinfo - Status Sidan är felaktig (Investigando)
  • Prioridade - Baixo
  • Serverstatus / driftinformation nedan är felaktig och håller på att rättas till.

    Servrarna som inte visar någon information är alltså INTE nere utan det är vårt kontroll script som visar fel.


  • Data - 2019-11-27 15:39
  • Última Atualização - 2019-11-27 15:43

Status do Servidor

Abaixo está uma lista em tempo real do status de nossos servidores, onde você pode verificar se há algum problema.

Servidor HTTP FTP POP3 Informação do PHP Carga do Servidor Uptime
Web02-New Informação do PHP
Web03-New Informação do PHP
Web04-new Informação do PHP
Web05-new Informação do PHP