Driftinfo - Status Sidan är felaktig (Wordt onderzocht)
  • Prioriteit - Laag
  • Serverstatus / driftinformation nedan är felaktig och håller på att rättas till.

    Servrarna som inte visar någon information är alltså INTE nere utan det är vårt kontroll script som visar fel.


  • Datum - 2019-11-27 15:39
  • Laatste update - 2019-11-27 15:43

Server status

Hieronder vindt u een real-time overzicht van onze servers, waar eventuele bekende problemen vermeld staan

Server HTTP FTP POP3 PHP info Server belasting Uptime
Web02-New PHP info
Web03-New PHP info
Web04-new PHP info
Web05-new PHP info