Driftinfo - Status Sidan är felaktig (調查中)
  • 優先級 - 低
  • Serverstatus / driftinformation nedan är felaktig och håller på att rättas till.

    Servrarna som inte visar någon information är alltså INTE nere utan det är vårt kontroll script som visar fel.


  • 日期 - 2019-11-27 15:39
  • 最後更新 - 2019-11-27 15:43

伺服器狀態

以下是我們所有伺服器的即時概況,您可以在此查看是否有任何已知問題發生。

伺服器名稱 HTTP FTP POP3 PHP 資訊 伺服器負載 可用時間
Web02-New PHP 資訊
Web03-New PHP 資訊
Web04-new PHP 資訊
Web05-new PHP 資訊