Minneskappsel i server larmar om fel (En Progrés)
  • Prioritat - Alt
  • Afectant Servidor - Web05-new
  • Minneskapsel i server larmar att den uppnått maxgränsen för fel.

    Minneskapsel behöver bytas ut mot en ny, servern kommer att stängas ner en kort stund för att vi ska kunna byta minneskapseln i server.

    Beräknad nertid 10-15min

  • Data - 2018-12-06 09:45 - 2018-12-06 10:00
  • Última actualització - 2018-12-06 09:15

Estat del servidor

A sota hi ha una llista en temps real dels nostres servidors, on pot comprovar qualsevol problema conegut.

Server HTTP FTP POP3 Info de PHP Càrrega del servidor Hores d'Alta
Borg Info de PHP
Human Info de PHP
Klingon Info de PHP
Q Info de PHP
Vulcan Info de PHP
Web01 Info de PHP
Web02-New Info de PHP
Web03-New Info de PHP
Web04-new Info de PHP
Web05 Info de PHP
Web05-new Info de PHP
Web06 Info de PHP
Web07 Info de PHP
Web08 Info de PHP
Web10 Info de PHP
Web12 Info de PHP
Web14 Info de PHP
Web15 Info de PHP
Web16 Info de PHP
Web17 Info de PHP
Web18 Info de PHP
Web19 Info de PHP
Web20 Info de PHP
Web21 Info de PHP
Web22 Info de PHP
Web23 Info de PHP
Web24 Info de PHP