Störning på web01 (Inrapporterad)
  • Prioritet - Kritisk
  • Gällande Server - Web01
  • Vi upplever just nu hög belastning på servern web01.wopsa.se. Felsökning pågår.

  • Datum - 2018-01-23 08:09
  • Senast Uppdaterad - 2018-01-23 08:10

Server Status

Tabellen under visar status på våra delade hosting servrar.

Server HTTP MYSQL IMAP FTP Serverbelastning
Borg
Gorn
Human
Klingon
Q
Vulcan
Web01
Web02-New
Web03-New
Web04
Web05
Web06
Web07
Web08
Web09
Web10
Web11
Web12
Web14
Web15
Web16
Web17
Web18
Web19
Web20
Web21
Web22
Web23
Web24