Artiklar

 Autosvar

Lägg till Autosvar / Autoresponder via cPanel under E-post menyn.Ange utf-8 eller iso8859-1 som...

 iPhone e-post mappar för sync med IMAP

On your iphone go to settings. Choose “e-mail, contacts, calanders” Choose your e-mail account...

 Konfigurationsinställningar för epost konton

Följande inställningar kan användas när man ska konfigurera upp epostkonton hos wopsaInkommande...

 MAC - installation av e-postkonton

OBS: Automatisk installation av e-postkonton på MAC finns i cpanel under e-postkonton....

 MAC e-post mappar för sync med IMAP

IMAP Path Prefix must be set to INBOX; otherwise, Mail.app® will not be able to store deleted,...

 Min e-post samtidigt på dator och mobilen!

Det är inga problem!Installera e-postkonto i mobilen och välj IMAP som inkommande server.Samma...

 Problem att hämta e-post

Problem att hämta e-post!1. Det gäller en ny e-postadress eller ett nytt mailprogram/dator2. Det...

 Sätta upp epost på Iphone

AUTO Automatisk installation finns i cpanel för Mac, iPhone och Outlook! Logga in med er enhet...

 Spamassassin

Spamassassin De mail som inte blockeras allmänt av servern via RBL listor kan ni filtrera via...

 Spamfiltrering

Wopsa använder sig av RBL listor = Svartlistade servrar.Bland annat spamcop och spamhaus...

 Webmail

Webmail är ett utmärkt sätt att läsa och skicka e-post om man är på resa eller inte har tillgång...