IP Only utför planerat arbete i sitt nät! IP Only är Wopsas huvudleverantör av Internet till alla servrar. Någon gång på natten den 12/5 kommer nätet vara nere i upp till 30 min. ---- Planned Work Notification Initiated by: IP-Only - Wopsa Web Services largest ISP/Internet supplier. On the night to 2017-05-12 IP-Only will perform upgrades that will affect Wopsa's services. Sometime between 00.01 - 04.00. Estimated downtime: up to 30 Minutes Type of work: Software upgrade Location: Göteborg, Malmö and Turku, Finland

Wednesday, May 3, 2017«Tillbaka