Läs mer på deras sida för att se vad som händer löpande:

http://www.ip-only.se/blog/2017/04/26/current-network-disturbance-sweden-4/



De är på väg ut för att byta någon hårdvara.

Verkar gälla hela Sverige.



Wednesday, April 26, 2017





«Tillbaka