Buggen som allmänt/media kallar för "Heart Bleed" har nu patchats och fixats hos Wopsa
på alla servrar. Info om detta säkerhetshål publicerades igår och vi började direkt att åtgärda det.
Kör ni SSL/https eller mail via SSL så skall eventuella säkerhetshålet som tidigare funnits i alla
Open SSL anslutingar vara tilltäppt nu!

Wednesday, April 9, 2014«Tillbaka