PHP-Version

Man kan själv via kontrollpanelen välja vilken PHP version man vill använda. Vi erbjuder alltid den senaste PHP versionen