Datalagring i Sverige

Vi driver våra två egna datacenter i Svergie (Skåne och Västernorrland) och all data lagras alltid i våra egna hallar