ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.nu
140.00Kr
.com
120.00Kr
.eu
120.00Kr
.se
130.00Kr
.net
150.00Kr
.org
140.00Kr
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.se
130.00Kr
1 سال
0.00Kr
1 سال
130.00Kr
1 سال
.eu
120.00Kr
1 سال
120.00Kr
1 سال
120.00Kr
1 سال
.dk
325.00Kr
1 سال
180.00Kr
1 سال
325.00Kr
1 سال
.no
450.00Kr
1 سال
0.00Kr
1 سال
380.00Kr
1 سال
.fi
275.00Kr
1 سال
0.00Kr
1 سال
275.00Kr
1 سال
.nu
140.00Kr
1 سال
0.00Kr
1 سال
140.00Kr
1 سال
.com
120.00Kr
1 سال
120.00Kr
1 سال
120.00Kr
1 سال
.net
150.00Kr
1 سال
150.00Kr
1 سال
150.00Kr
1 سال
.org
140.00Kr
1 سال
140.00Kr
1 سال
140.00Kr
1 سال
.biz
140.00Kr
1 سال
140.00Kr
1 سال
140.00Kr
1 سال
.name
120.00Kr
1 سال
120.00Kr
1 سال
120.00Kr
1 سال
.info
200.00Kr
1 سال
200.00Kr
1 سال
200.00Kr
1 سال
.st
256.00Kr
1 سال
0.00Kr
2 سال
256.00Kr
1 سال
.xxx
1000.00Kr
1 سال
0.00Kr
3 سال
1000.00Kr
1 سال
.cc
360.00Kr
1 سال
360.00Kr
1 سال
360.00Kr
1 سال
.to
500.00Kr
1 سال
0.00Kr
3 سال
500.00Kr
1 سال
.me
220.00Kr
1 سال
220.00Kr
1 سال
220.00Kr
1 سال
.tv
500.00Kr
1 سال
500.00Kr
1 سال
500.00Kr
1 سال
.tw
320.00Kr
1 سال
0.00Kr
2 سال
320.00Kr
1 سال
.mobi
140.00Kr
1 سال
0.00Kr
2 سال
140.00Kr
1 سال
.asia
196.00Kr
1 سال
0.00Kr
1 سال
196.00Kr
1 سال
.us
120.00Kr
1 سال
120.00Kr
1 سال
120.00Kr
1 سال
.ru
420.00Kr
1 سال
420.00Kr
1 سال
420.00Kr
1 سال
.ee
550.00Kr
1 سال
0.00Kr
2 سال
550.00Kr
1 سال
.bz
320.00Kr
1 سال
320.00Kr
1 سال
320.00Kr
1 سال
.at
320.00Kr
1 سال
100.00Kr
1 سال
320.00Kr
1 سال
.be
150.00Kr
1 سال
0.00Kr
2 سال
150.00Kr
1 سال
.ch
300.00Kr
1 سال
300.00Kr
1 سال
300.00Kr
1 سال
.com.cn
300.00Kr
1 سال
0.00Kr
4 سال
300.00Kr
1 سال
.cn
380.00Kr
1 سال
380.00Kr
1 سال
380.00Kr
1 سال
.com.hk
1040.00Kr
1 سال
0.00Kr
2 سال
1040.00Kr
1 سال
.pro
200.00Kr
1 سال
200.00Kr
1 سال
200.00Kr
1 سال
.es
264.00Kr
1 سال
264.00Kr
1 سال
264.00Kr
1 سال
.ws
236.00Kr
1 سال
236.00Kr
1 سال
236.00Kr
1 سال
.so
440.00Kr
1 سال
540.00Kr
1 سال
440.00Kr
1 سال
.hk
1160.00Kr
1 سال
0.00Kr
2 سال
1160.00Kr
1 سال
.co.uk
120.00Kr
1 سال
0.00Kr
1 سال
120.00Kr
1 سال
.org.uk
140.00Kr
1 سال
0.00Kr
1 سال
140.00Kr
1 سال
.de
420.00Kr
1 سال
420.00Kr
1 سال
420.00Kr
1 سال
.nl
190.00Kr
1 سال
190.00Kr
1 سال
190.00Kr
1 سال
.it
220.00Kr
1 سال
220.00Kr
1 سال
220.00Kr
1 سال
.pw
360.00Kr
1 سال
0.00Kr
3 سال
360.00Kr
1 سال
.guru
270.00Kr
1 سال
270.00Kr
1 سال
270.00Kr
1 سال
.club
160.00Kr
1 سال
160.00Kr
1 سال
160.00Kr
1 سال
.fr
160.00Kr
1 سال
160.00Kr
1 سال
160.00Kr
1 سال
.rocks
120.00Kr
1 سال
120.00Kr
1 سال
120.00Kr
1 سال
.ninja
180.00Kr
1 سال
180.00Kr
1 سال
180.00Kr
1 سال
.money
280.00Kr
1 سال
280.00Kr
1 سال
280.00Kr
1 سال
.fitness
280.00Kr
1 سال
280.00Kr
1 سال
280.00Kr
1 سال
.ir
1200.00Kr
1 سال
0.00Kr
2 سال
1200.00Kr
1 سال
.com.se
120.00Kr
1 سال
120.00Kr
1 سال
120.00Kr
1 سال
.fh.se
120.00Kr
1 سال
0.00Kr
1 سال
120.00Kr
1 سال
.gratis
180.00Kr
1 سال
180.00Kr
1 سال
180.00Kr
1 سال
.pt
670.00Kr
1 سال
0.00Kr
2 سال
670.00Kr
1 سال
.uk
120.00Kr
1 سال
120.00Kr
1 سال
120.00Kr
1 سال
.com.tw
425.00Kr
1 سال
0.00Kr
2 سال
425.00Kr
1 سال
.io
440.00Kr
1 سال
0.00Kr
2 سال
440.00Kr
1 سال
.xyz
140.00Kr
1 سال
0.00Kr
2 سال
140.00Kr
1 سال
.online
350.00Kr
1 سال
350.00Kr
1 سال
350.00Kr
1 سال
.com.ar
1400.00Kr
1 سال
0.00Kr
2 سال
1400.00Kr
1 سال
.m.se
120.00Kr
1 سال
0.00Kr
1 سال
120.00Kr
1 سال
.shop
455.00Kr
1 سال
455.00Kr
1 سال
455.00Kr
1 سال
.studio
230.00Kr
1 سال
230.00Kr
1 سال
230.00Kr
1 سال
.one
100.00Kr
1 سال
100.00Kr
1 سال
100.00Kr
1 سال
.lv
375.00Kr
1 سال
375.00Kr
1 سال
375.00Kr
1 سال
.lt
350.00Kr
1 سال
350.00Kr
1 سال
350.00Kr
1 سال
.pl
200.00Kr
1 سال
0.00Kr
1 سال
250.00Kr
1 سال
.gr
0.00Kr
1 سال
0.00Kr
1 سال
400.00Kr
1 سال
.hr
1925.00Kr
1 سال
100.00Kr
1 سال
1925.00Kr
1 سال
.lu
370.00Kr
1 سال
370.00Kr
1 سال
370.00Kr
1 سال
.mt
900.00Kr
1 سال
900.00Kr
1 سال
900.00Kr
1 سال
.ie
645.00Kr
1 سال
645.00Kr
1 سال
645.00Kr
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains