Planerat underhåll 2020-01-14 23:00

Vi har planerat underhåll för två av våra webservrar.

web05-new.wopsa.net och web06-new.wopsa.net kommer behövas startas om 2020-01-14 23:00.

Beräknad nertid är 5 minuter.


14th Jan 2020