Tidsplan för migering av Datakultur servar

Tidigare Datakultur Servar kommer att flyttas från externt datacenter till Cygrids primära datacenter.De servar som berörs av detta arbete är servrna Borg, Human, Q, Klingon, VulkanArbetet beräknas pågå under 2 timmar och under dessa 2 timmar kommer de kunder som ligger på ovan nämnad servar inte kunna nå sina mejl eller sidor. Dock ... Läs mer »

28th Jan 2019
Driftavbrott 18/01 kl. 00.00 – 06.00

Natten mellan torsdag-fredag 18/01 kl. 00.00 – 06.00 kommer Elbolaget Kraftringen utföra arbeten i sitt nät med att flytta elkablar. Datacentret kommer då att gå över till reservkraft under denna tidpunkt. Tyvärr så verkar det som om 2st av de 3 externa Internetleverantörerna som datacentret använder kommer också påverkas av detta ... Läs mer »

14th Jan 2019