Natten mellan torsdag-fredag 18/01 kl. 00.00 – 06.00 kommer Elbolaget Kraftringen utföra arbeten i sitt nät med att flytta elkablar.

Datacentret kommer då att gå över till reservkraft under denna tidpunkt.

Tyvärr så verkar det som om 2st av de 3 externa Internetleverantörerna som datacentret använder kommer också påverkas av detta avbrott.

En av dessa leverantörer använder Wopsa Webservices som en uppströmsleverantör för internetförbindelse vilket kommer att medföra att alla webbservar (undantaget ett fåtal) kommer att bli påverkade.

Detta är tyvärr utanför vår kontroll eftersom det är uppströmsleverantörens utrustning som påverkas, även om vår utrustning skyddas av reservkraft så verkar det som uppströmsleverantörens utrustning saknar reservkraft för så stora störningar.Monday, January 14, 2019«Tillbaka