Mysql uppgradering Web18

Mysql uppdateras på web18 nu och en del störningar kan förekomma på Web18
mellan 15:45-17:00.

28th Jan 2015
Web09 - Ont om diskplats

Diskplatsen på Web09 håller på att ta slut.
Vi håller på med att åtgärda problemet.

Problem med diskplats åtgärdad.

28th Jan 2015